Adolf A. Zahel: Výstava obrazů a kreseb

termín: 1948/05
instituce: Klub Dělnické akademie
typ výstavy: autorská