Alexander Ilečko: Výber z tvorby

termín: 1984
instituce: Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum
typ výstavy: autorská