Alexander Ilečko: Portréty

termín: 1981/12
instituce: Výstavná sieň Laca Novomeského
typ výstavy: autorská