Nablízko a nadostřel 4

termín: 2014/05/25 - 2014/07/27
instituce: Sýpka Klenová
typ výstavy: kolektivní