Nesnesitelný půvab buržoazie

termín: 2004/12/16 - 2005/01/14
instituce: Galerie České pojišťovny
typ výstavy: kolektivní