Anton Jasusch: maliar a vizionár

termín: 2007/12/13 - 2008/01/27
instituce: Galéria mesta Bratislavy

poznámka:
Výstava reprezentuje Jasuschovu tvorbu mezi lety 1908-1965.