Alojz Klimo: Paralely času

termín: 2001
instituce: Galéria Slovenskej sporiteľne
typ výstavy: autorská