Anna Vančátová: V barvě

termín: 2008/06/19 - 2008/09/07
instituce: Letohrádek Ostrov
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Výstava tří desítek obrazů Anny Vančátové nese název V barvě. Stejně tak by výstavu bylo možné nazvat V expresi nebo V barevné kresbě. Všechny přídomky vysvětlují základní rysy současné tvorby autorky podobně jako název V labyrintu současného života, neboť obsahově si Anna Vančátová bere inspiraci z každodenních životních situací doma, v práci, ve městě, kde žije, také však ze vzpomínek na dětství nebo ze zážitků z cest, z krajiny, ve které pobývá. Její obrazy vznikají spontánně, jakoby z jednoho popudu. Autorka se netají tím, že malbou „nefilozofuje“, zato však barevně postihuje tresť jedinečného okamžiku, kdy se výtvarné formy propojují v barevné dynamice, v hektické směsi barevných skvrn, ploch a barevné kresby. Současná podoba vystavených obrazů, vzniklých v rozmezí let 2001 – 2008, vyrostla původně z koloristické tradice francouzského původu, z poučení malbou mistrů Cezanna a Matisse, přetavena školní průpravou v ateliéru významného českého malíře Z. Sýkory.
Věkem i tvorbou patří Anna Vančátová k nepřehlédnutelné střední generaci tvůrců, nejlépe charakterizované vystoupením uměleckého seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Rukopis jejích obrazů je velmi energický, pádný, a přitom velice různorodý. Stavba kompozic jednotlivých maleb je aktivně dynamická; plochy čistých nelomených barev střídají místa valérově zjemnělá. Do toho se mísí kresebná barevná linka až karikaturního vyznění. Z kadlubu výtvarných prostředků pramení mnohovrstevnatost sdělení autorky. Ještě jeden rys je patrný v obrazech A. Vančátové. Plně je prostupuje ženská zaujatost a vnímavost k lidskému chování, ať už jsou to děti, které učí, přátelé a blízcí nebo bezejmenní představitelé současného života. Osobní emocionální vřelost však leckdy ve svých dílech okořeňuje karikaturní nadsázkou, kdy figury ztvárňuje pomocí dětské kresby.
letohradekostrov.cz