Anna Podzemná-Suchardová: Známková tvorba

termín: 1979/02/23 - 1979/03/11
instituce: Suchardův dům
typ výstavy: autorská