Anna Podzemná-Suchardová: Výběr z malířské a známková tvorby

instituce, obec, adresa
Federální ministerstvo dopravy a spojů, Praha, _
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250