Na krásnom modrom Dunaji

termín: 1991
instituce: The Club of Yo(u)ng Artists
typ výstavy: autorská