Open call

termín: 2011/12/16 - 2012/01/06
instituce: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava Open Call (16. 12. 2011 – 6. 1. 2012) je výběrem prací přihlášených na základě otevřené výzvy umělcům a veřejnosti k účasti na projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem. Představí 12 z 89 zaslaných uměleckých projektů, které se vyjadřují k tématu zlo v nás a kolem nás.

Výstava OPEN CALL představí výběr z děl přihlášených na základě otevřené výzvy umělcům a veřejnosti k účasti na projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem.

Tematickým rámcem jsou protikladné poznatky sociální psychologie ukazující na jedné straně, jak snadné je přimět člověka, aby páchal zlo, a na straně druhé, jak obyčejní lidé mnohdy překvapivě konají hrdinské skutky. Přední americký psycholog Philip Zimbardo objasnil, za jakých podmínek se zlo šíří, a současně popsal principy, díky kterým je možné se zlu bránit. Tyto zásady, formulované jako výzva, mají prostřednictvím přihlášených a vybraných děl působit na diváky a nejširší veřejnost:

• Nesnižuj ostatní. Vyhýbej se představě, že tvoje skupina má vždy pravdu a ostatní jsou horší a mýlí se.
• Vzepři se. Neposlouchej autoritu, pokud je to v rozporu s tvým svědomím.
• Převezmi zodpovědnost za své činy.
• Nemlč. Když mlčíš o zlu, podílíš se na něm.
• Vzdoruj zlu. Nečekej, až se proti zlu postaví ostatní.

Do Otevřené výzvy se přihlásilo celkem 89 uchazečů, z nichž do užšího výběru postoupilo 12 uměleckých projektů. Kolektivní výstava, která tyto projekty představí, bude zahájena 15. prosince 2011 od 18:00 v centru DOX. Výstava potrvá do 6. ledna 2012.

Koncept Otevřené výzvy je založen na demokratickém principu od samotné iniciativy výzvy přes realizaci projektu až po fázi rozhodování o nejzajímavějším uměleckém projektu.

6. ledna 2012 budou vyhlášeny a oceněny nejlepší projekty a uděleny ceny ve třech kategoriích: cena poroty, cena veřejnosti a cena účastníků otevřené výzvy.

Porota ve složení Jaroslav Anděl, Jiřina Dienstbierová, Markéta Hejná, Jiří Just, Jiří Šteg, Leoš Válka a Philip Zimbardo vybere nejlepší z vystavených prací. Návštěvníci centra DOX i široká veřejnost mají možnost hlasovat o nejlepším vystaveném díle prostřednictvím hlasovacích boxů umístěných ve výstavě a v rámci online ankety uveřejněné na facebookovém profilu centra DOX - http://www.facebook.com/DOXPrague.cz. Samotní účastníci Otevřené výzvy budou moci hlasovat o nejlepším ze všech 89 přihlášených projektů.

Kolektivní výstava Otevřená výzva představí následující umělce a jejich práce:

Darina Alster, Marie Larroa – Láska je láska
Jaký je smysl, obsah, formy a možnosti partnerských vztahů v dnešním světě, ztrácejícím jakoukoliv víru, etiku či ideál? Projekt představuje videorekonstrukci životních příběhů dvou mladých žen - umělkyň, které na vlastní kůži zažily domácí násilí ze stran svých partnerů.

Zuzana Hegudušová - Emoce? / Emotions?
Koncept projektu staví na parafrázi zkreslených a subjektivně zabarvených informací vysílaných médii, které divákovi ve smyčce prezentují jeden a týž emočně zabarvený kód. Tento kód se vztahuje zejména k medializovaným katastrofám a využívá pomalé podprahové hudby a výběru “efektních” záběrů.

Norbert Holub - Chvála násilí
Projekt představuje soubor deseti textů deseti českých renomovaných spisovatelů, které ukazující autentické a spontánní podoby přitakání zlu a způsoby, jimiž umělci vybízejí k násilí. Těmito umělci jsou ti, u nichž bychom to z jejich pozice čekali nejméně – lyričtí básníci.

Lukáš Houdek – Život snů
Jak se vyrovnat s osobní odlišností, kterou zbytek společnosti považuje za nebezpečnou a cizí? Jak přijmout odsouzení společnosti a nenávist k sobě sama? A je strach ze smrti zbabělostí? Otázky, které zůstávají aktuální v jakékoliv době, stejně jako naše vnitřní strachy a obavy.

Angelika Hughes - INFO PEKLO: Otisky cynické doby
Autorka projektem upozorňuje na reklamní paradox současných internetových médií. V řadě článků se závažnou tématikou, jakými jsou například zprávy o násilných trestných činech, se reklama ve spojení s textem stává cynickým doplňkem prvotní informace a neetickým způsobem poškozuje nejen oběti těchto tragických událostí, ale v konečném důsledku také samotného klienta – inzerenta.

Vladan Kolář - Model Supersaturační komory
Experimentální interaktivní multimediální instalace vychází ze zneužití umění jako nástroje mučení, z analýzy percepčních komor v umění, vědě a psychoterapii, umění tortury a umělecko-psychologických metod mučení. Zároveň reflektuje zneužití umění pro válečné, politické, marketingové a další účely. Projekt komory ukazuje, jak se reakce subjektu návštěvníka komory, odvíjí od jeho svobodné vůle, intelektu, vitality a doby pobytu v komoře.

Jennifer Lau – Mapa Luciferova efektu
Luciferova mapa představuje koncept Philipa Zimbarda v grafické nelineární podobě. Mapa je vytvořena tak, aby odhalovala spojení mezi klíčovými koncepty a demonstrovala, jak individuální postoje a myšlenky vytvářejí širší celky. Mapa je čitelná v mnoha úrovních a umožňuje divákovi utvářet si vlastní způsoby četby na základě individuálních asociací.

Cristina Maldonado – Experiment uvnitř teroru
Video projekt vychází z komparace pasivního sledování filmového děje, do nějž není divák schopen aktivně zasáhnout a vstoupit, s životními situacemi, v nichž člověk paralyzovaně zůstává pasivním divákem aktuálního dění, aniž by projevil osobní iniciativu. Záznam hodinové živé performance vychází a inspiruje se filmem Blakea Edwarda z roku 1962 a ukazuje aktivní boj osamocené ženy proti jejímu vlastnímu strachu, zlu a jeho podobách uvnitř vlastní osobnosti.

Plusmínus – Pohovor
Kresby z pomezí snu a reality, z území varovných snů, bdělých vizí, flashback, momentů projasnění odpovídají na Zimbardovu výzvu Nemlč! a spontánností vlastní médiu kresby odkrývají vnitřní polemiku autorů s temnotami v nás i kolem nás. Zájem o vnitřní život jedince pramení z přesvědčení, že korumpující efekt moci pramení právě z drobných selhání jednotlivců.

Nikola Semotánová – YGRAMUL
"…nejděsnější ze všech stvůr, mnohočetná Ygramul"
Ygramul mění svou podobu podle potřeby. Není to jedna bytost, ale forma skládající se z mnoha částí. V „Nekonečném příběhu“ lidské fantazie (Michael Ende) jsou to modří brouci, tady jsou to váleční zločinci, vrazi, teroristi, pedofilové, mafiáni, zloději... Muži i ženy. Dohromady tvoří formu Predátora.

Veronika Slámová, Lucia Beňová - Sister to sister
Autorka v projektu dokumentuje pokus o vraždu nevlastní sestry Lucie Beňové, který se odehrál v zimě 2010. Dílo představuje různé typy dokumentů zachycující pokus o vraždu. Setkáváme se s prezentací fotografií postižené sestry, fotografickým materiálem zachycujícím pachatele, novinových bulvárních článků a audio záznamu intimního rozhovoru sester.

Mark Wolf -Bílá vlajka
Bílá vlajka symbolizuje víru v lidskou schopnost vyjít si vstříc. Spojuje, aniž by zároveň jedince stavěla proti ostatním. Odstraňuje strach z mezilidského kontaktu. Cílem zařazení tohoto projektu je snaha šířit pozitivní myšlenku projektu o otevřené komunikativní společnosti a přihlásit se k tomuto poselství.

http://luciferuvefekt.dox.cz/domains/luciferuvefekt.dox.cz/lecz/index.php/vyzva