Architekt Emil Belluš: Regionálna moderna

termín: 1992
instituce: Piešťany
typ výstavy: autorská

poznámka:
Výstava při příležitosti 2. medzinárodného sympózia architektov v Piešťanech 1992