Artisti Italiani Contemporanei a Praga / Současní italští umělci v Praze

termín: 2014/07/03 - 2014/08/01
instituce: Italský kulturní institut v Praze
typ výstavy: kolektivní