Antonín Smažil: Výstava obrazů a grafiky

termín: 1963/07/28 - 1963/08/18
instituce: Závodní klub ROH Žďas
typ výstavy: autorská