Akademie výtvarných umění v Praze

termín: 1979/08 - 1979/09
instituce: Jízdárna Pražského hradu
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
ke 180. výročí založení Akademie