Oľga Krýslová: Obrazy zo starých Vikartoviec

termín: 1978/08 - 1978/09
instituce: Martin
typ výstavy: autorská