Film. Directed by Artists 2 (Film v súčasnoum umení)

termín: 2013/10/10 - 2013/11/24
instituce: Nitrianska galéria - Reprezentačné sály
typ výstavy: kolektivní