Obrazy z Trojúdolí

termín: 2013/10/15 - 2013/11/26
instituce: Galerie Draka Trutnov
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Výstava tří umělců spjatých s nejvýchodnějším údolím Krkonoš. Ač se nikdo z nich v Krkonoších nenarodil, ani v nich nestrávil větší část svého života, staly se Horní Albeřice, Dolní Albeřice a Dolní Lysečiny výraznou uměleckou inspirací pro chalupáře a právníka Miloše Úlehlu, který od vánoc 1946 jezdil s rodinou do Horních Albeřic, kde s manželkou spisovatelkou koupil, jako mnoho dalších, prázdnou chalupu po vysídlených německých obyvatelích v rámci tzv. spisovatelské akce. Dolní Albeřice, zejména hřebeny utvářející údolí, se otiskly do obrazů řádové sestry Marie Alexie, Ludmily Kazdové, která od konce 50. let pracovala ve Státním statku a pomáhala budovat Charitní domov kongregace sester Nejsvětější svátosti na hranici Dolních a Horních Albeřic v bývalé německé škole. Dolní Lysečiny, zejména bezprostřední okolí bývalého lysečinského mlýna, se stalo častým motivem maleb chalupáře a typografa z Mladé Boleslavi Jana Splídka, který podobně jako Miloš Úlehla jezdil s rodinou od vánoc 1946 na chalupu do Dolních Lysečin. Západní strana nejvýchodnější krkonošské rozsochy se otiskla do děl tří umělců, a my se můžeme seznámit nejen s uměleckými díly Miloše Úlehly, Ludmily Kazdové a Jana Splídka, ale jejich prostřednictvím také s trojúdolím.
Tamara Nováková
trojudoli@gmail.com
www.trojudoli.cz