Alfonz Groma: Sochárske dielo

termín: 1974
instituce: Oblastná galéria
typ výstavy: autorská