Anna Grmelová: Ex libris

termín: 1981/09/20 - 1981/09/27
instituce: Galerie pod podloubím
typ výstavy: autorská