Nové vzory látek pro váš byt

termín: 1985/11/25 - 1985/11/29
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní