Norbert Grund: Nové příspěvky k poznání malířova díla

termín: 1972/03
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: autorská