Nová citlivost

termín: 1994/10 - 1994/11
instituce: Dům U Jonáše
typ výstavy: kolektivní