Naděžda Hanáková-Kubínská: Nové hmoty ve výtvarném projevu

termín: 1983/11 - 1983/12
instituce: Okresní vlastivědné muzeum
typ výstavy: autorská