Aleksandra Vajd a Hynek Alt: Konference / Conference

termín: 2015/10/13 - 2015/10/19
instituce: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Ateliér fotografie, ve spolupráci se studenty ateliéru

Pro OFF Bienale 2015 v Budapešti jsme se studenty uskutečnili řadu nenápadných performativních akcí v prostorech Maďarského kulturního střediska v Praze a ty kontinuálně dokumentovali. Výstupem byla projekce cca 1000 snímků v kině kulturního centra. Konference tuto strategii dále rozvíjí. Pojem „konference“ se stane půdorysem akce, která se pokusí pojmenovat, redefinovat i zmást naše chápání dokumentární fotografie. Naším cílem je vytvořit beztvarou situaci, kde je těžké odlišit, co je prostředkem, co motivem a co výstupem. Je dokumentární fotografie záznamem života? Je dokumentární fotografie živá? Existuje život bez fotografie?

For the OFF Bienale 2015 in Budapest we staged, together with our students, a number of low-key performances at the Hungarian Cultural Centre in Prague, and we documented them continually. This resulted in a screening of nearly 1000 images at the centre’s cinema. Conference develops this strategy further. The term “conference” becomes a blueprint for an event which tries to name, redefine, and confuse our notion of documentary photography. Our aim is to create a formless situation where distinguishing between means, motive and result becomes difficult. Is documentary photography a life record? It documentary photography alive? Is there life without photography?