Modelovaná realita - Medzi objektom a obrazom

termín: 2014/11/12 - 2015/01/16
instituce: Galéria Krokus
typ výstavy: kolektivní