Alexander Walter: Keramika

termín: 1983
instituce: Muzeum Ľudovíta Štúra
typ výstavy: autorská