Alena Foustková: Čtečka

termín: 2013/07/13 - 2013/09/15
instituce: galerie sam83
typ výstavy: autorská

poznámka:
Koncept a reduktivní umění v letošním programu galerie Sam83 zastupuje Alena Foustková. Její práce je postavena na principu formálního přepisu reality do kódu nebo převodu textu na obraz nebo objekt. Tematizuje možnosti jazyku kódování a přehodnocuje zobrazované obsahy. Přestože pracuje s minimálními formami, objevují se u ní i emočně silné prvky jako krev (s odkazem k západní kultuře) nebo dech (s odkazem k východní kultuře).