Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914

termín: 2015/04/22 - 2015/09/27
instituce: Klášter sv. Anežky České
typ výstavy: kolektivní