Nora Vlášková: Miniatury

termín: 1984/06
instituce: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
typ výstavy: autorská