Names

termín: 2008/08/30 - 2008/10/12
instituce: Trafačka (Trafo Galerie)
typ výstavy: kolektivní