Artprotisy a gobelíny

termín: 1967
instituce: Galerie na Betlemském náměstí

poznámka:
pořádáno v Domě kazatelů