Animal Mind

termín: 1997/09/06 - 1997/11/30
instituce: Gallery TOM (Touch-me-art)
typ výstavy: kolektivní