Anna Plačková: Moře dvacet čtyři

termín: 2005/12/06 - 2005/12/30
instituce: Galerie Litera
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
(moře dvacet čtyři)
Krajina je pro mne velkou výzvou. Čím dál více se mi jeví jako absolutní. V přírodě samotné, tedy v „realitě“, se setkává mé oko s „abstraktními obrazy“.
Chladné a širé. Moře.
Bílá geometrie. Stěžně.
Dokonalý tvar. Loď.
Neznámé mne zaujme a pohltí. Abstrahovat původně znamenalo odtáhnout, odvléci, násilím odvésti. A člověk jakoby vyvozoval ne abstrakci ze skutečnosti, ale skutečnost z abstrakce.
Většina vystavených věcí vznikla v létě 2005 v krajině poblíž Baltského moře. Podnětem byl vždy zcela konkrétní vjem. Vycházím z klasických technik, materiálů a formátů, ale nedodržuji je konsekventně. Směřuji ke geometrii. Přesto se nebráním ani rukopisnému zásahu.
- - - - - - - ! - - - - ? Moře.
: /:/ : / / : / : :/ / . Stěžně.
„ . . . . . . “ „ . . “. Loď.
Co se odvozuje od čeho? Rozbouřené nitro versus spořádaná krajina. Nebo naopak.
a.p.