Obrazy mezi nebem a zemí. Václav Boštík, Josef Šíma

termín: 2012/05/30 - 2012/07/15
instituce: Galerie U Betlémské kaple
typ výstavy: kolektivní