Národní čp. 1011

termín: 2014/01/13 - 2014/01/29
instituce: Akademie věd České republiky, foyer
typ výstavy: autorská

poznámka:
zpracováno dle http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/