Anatomie Philosophique

termín: 1983
instituce: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
typ výstavy: nevýtvarná

poznámka:
Archiv AV ČR Kobylisy