Aleksandrina Yordanova: Když si měsíc a slunce vymění místa…

termín: 2012/03/16 - 2013/04/18
instituce: Fenester Výloha pro současné umění
typ výstavy: autorská

poznámka:
Aleksandrina ráda pracuje se zadaným místem, hledá si prvotní motivy, na místě je rozvíjí, mění, upravuje. Prvotním impulsem pro instalaci ve fenestru bylo pro Aleks knihovnické oddělení matematiky, fyziky a astronomie, výtvarné doprovody komplikovaných textů se postupně ukázaly jako zcela neodbytné. A tak se fenester na měsíc stává vesmírem a to i navzdory tomu Když si měsíc a slunce vymění místa… Stavte se.