Arnošt Paderlík: Obrazy, plastiky a kresby

termín: 1995/05/30 - 1995/06/23
instituce: Galerie Paideia
typ výstavy: autorská