Andrej Nemeš: Obrazy a kresby

termín: 1966/03 - 1966/04
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská