Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922

termín: 1922/10 - 1922/11
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská

poznámka:
síň Mánesa
61. výstava S.V.U. Mánes