Někteří předchůdci surrealismu

termín: 1965
instituce: Bibliothèque nationale de France
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Expozice se skladala ze dvou set grafických listů, arcadlových anamorfóz a nejrůznějších ilustrací