Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy

termín: 1966 - 1966/08/04
instituce: Krajská galerie kraje Gottwaldov
typ výstavy: kolektivní