Akvarely sovietskych výtvarníkov

termín: 1966
instituce: Dom československo-sovietskeho priateľstva
typ výstavy: kolektivní