Odkaz dr. V. Kramáře

termín: 1964/09
instituce: Galerie Vincence Kramáře
typ výstavy: autorská

poznámka:
výbrané ukázky obrazů