Am Anfang war das Wort

termín: 1984/09/21 - 1984/10/21
instituce: Städtische Galerie Lüdenscheid
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Bohumila Grögerová a Josef Hiršal vystavili ukázky počítačově generovaného písma Jiřího Hůly a Josefa Volvoviče, kteří v roce 1984 přepsali písmem COW (computer writing) jejich dva texty. Báseň Spět k pochopení vyšla jako 30. svazek Edice H v nákladu 4 kusů.