Americká grafika

termín: 1965
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní