Aspects of Contemporary Soviet Art

termín: 1964
instituce: Londýn (London)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
- uspořádána v létě