Umění a mír

termín: 1982/11
instituce: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výsledek výtvarné soutěže vyhlášené Severočeskou pobočkou SČVU v Ústí nad Labem
V Roudnici výběr 30 autorů, k 65. výročí VŘSR